ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ELECTROLUX ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΩΡΟ Electrolux STAIN REMOVER PEN ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ARIEL & LENOR

H  ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Διοργανώτρια), με ΑΦΜ:094371658, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αρτέμιδος, αρ. 3), προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «Electrolux πλυντήριο, πλυντήριο-στεγνωτήριο & στεγνωτήριο με δώρο Electrolux STAIN REMOVER PEN προϊόντα Ariel & Lenor». Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες.

  1. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

 

  1. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 11η Οκτωβρίου 2021 έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.electrolux.gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

  1. Mε την αγορά Electrolux πλυντηρίου, πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ή στεγνωτήριου σειράς 700, 800 & 900 δίδεται δώρο από το κατάστημα αγοράς, το Electrolux Stain Remover Pen (E4WMSTPN1 - https://www.electrolux.gr/laundry/laundry/accessories/ultrasonic-stain-removal-pen/e4wmstpn1/ ) και σετ προϊόντων Ariel& Lenor που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 50 ή 100 πλύσεις, ανάλογα με το  μοντέλο που αγοράσθηκε. Πλήρης λίστα των μοντέλων που περιλαμβάνονται στην προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη παρακάτω (παράγραφος 5).

 

  1. Κάθε σετ 50 πλύσεων περιλαμβάνει: 1 τεμάχιο ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 54MEZ και 1 τεμάχιο LENOR OCEAN ESCAPE 56ΜEZ ή 1 τεμάχιο ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 56MEZ και 1 τεμάχιο LENOR GOLD ORCHID 50 MEZ. Κάθε σετ 100 πλύσεων περιλαμβάνει: 2 τεμάχια ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 54MEZ και 2 τεμάχια LENOR OCEAN ESCAPE 56ΜEZ ή 2 τεμάχια ARIEL ΥΓΡΟ ALPINE 56MEZ και 2 τεμάχια LENOR GOLD ORCHID 50 MEZ. Ο αριθμός πλύσεων ορίζεται με βάση προτεινόμενη δοσολογίας για κανονικές συνθήκες πλύσης.

 

  1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των παρακάτω κωδικών πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων & στεγνωτηρίων της Electrolux:

 

PNC

MODEL

ΔΩΡΟ

913128349

EW7T3272

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914555206

EW7F249S

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914600705

EW7W361S

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

914600710

EW7W468W

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098867

EW8H458B

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098352

EW8HS259S

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

916098201

EW9H378S

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914555604

EW9F161B

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914600334

EW9W161BC

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

914600309

EW9W161B

ELECTROLUX STAIN REMOVER PEN KAI ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑRIEL & LENOR ΓΙΑ 100 ΠΛΥΣΕΙΣ

 

  1. H ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δεν μπορεί να αποδεχθεί αιτήματα για μοντέλα που δεν ορίζονται παραπάνω, ακόμα και αν κοινοποιείται διαφορετικά μέσα στο κατάστημα (off και online) και δεν μπορεί να ευθύνεται για λανθασμένη επικοινωνία.

 

  1. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθούν με άλλα.

 

  1. Αυτή η προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.