Αντικατάσταση φλάντζας - ψύκτες κρασιού

Τελευταία ενημέρωση 29/9/2023 11:34 πμ

Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να προσέχετε πάντα όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να τις μετακινήσετε δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτο-επισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια εάν δεν γίνει σωστά

Αντικαταστήστε τη φλάντζα

1. Αφαιρέστε τη φλάντζα

Ανοιξε την πόρτα. Τραβήξτε προς τα έξω τη φλάντζα προσεκτικά στην επάνω γωνία, αφού μεταβείτε στην κάτω πλευρά!

2. Επανατοποθετήστε τη φλάντζα

Βγάλτε τη γυάλινη πόρτα (2x βίδα Torx20)!

Τοποθετήστε την πόρτα σε ένα μαλακό υλικό (για παράδειγμα ένα EPS), την μπροστινή πλευρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την άγκυρα της φλάντζας στο αυλάκι της πόρτας. Σπρώξτε προσεκτικά το υπόλοιπο παρέμβυσμα προς τα μέσα. Τοποθετήστε ξανά την πόρτα


Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .