Πώς να αλλάξετε τη λαβή της πόρτας (7DW)

Τελευταία ενημέρωση 25/2/2021 10:04 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Λαβές πορτών ψυγείου και ψυγείου

ΒΗΜΑ 1 Κρατάτε τη λαβή της πόρτας στηρίγματα σφιχτά και τραβήξτε ευθεία προς τα πάνω με τη θραύση.

ΒΗΜΑ 2 Τοποθετήστε μια νέα λαβή πόρτας.

Ευθυγραμμίστε το αυλάκι του στηρίγματος της λαβής και των στηριγμάτων στην πόρτα

ΒΗΜΑ 3 Κρατήστε τα στηρίγματα λαβής και κλείστε προς τα κάτω.

※ Ένα ελαστικό ή μαλακό σφυρί κεφαλής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση του κουμπιού