Αφαίρεση ή αντικατάσταση δοχείου πάγου

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:48 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Αφαίρεση ή αντικατάσταση δοχείου πάγου

Αφαιρέστε το δοχείο πάγου και ανακινήστε για να χαλαρώσετε τους κύβους ή καθαρίστε όπως εξηγείται στο Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε πάγο ή παρόμοιο αιχμηρό όργανο για να σπάσετε τον πάγο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο μηχανισμό του δοχείου πάγου και της διανομής. Για να χαλαρώσετε τον κολλημένο πάγο, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό. Πριν αντικαταστήσετε το δοχείο πάγου, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.


ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Κατά την αφαίρεση ή την αντικατάσταση του δοχείου πάγου, αποφύγετε την περιστροφή του κοχλία στο δοχείο πάγου. Εάν το τρυπάνι περιστραφεί κατά λάθος, ευθυγραμμίστε ξανά το τρυπάνι περιστρέφοντάς το σε στροφές 45 μοιρών (δείτε παρακάτω) έως ότου ο κάδος πάγου τοποθετηθεί στη θέση του με τον μηχανισμό κίνησης. Εάν το τρυπάνι δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο κατά την αντικατάσταση του δοχείου πάγου, το ψυγείο δεν θα διανέμει πάγο. Η πόρτα φρέσκου φαγητού ενδέχεται επίσης να μην κλείνει σωστά προκαλώντας διαρροή ζεστού αέρα στο χώρο των φρέσκων τροφίμων