Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τις ράγες δίσκων μαχαιροπήρουνων σας

Τελευταία ενημέρωση 24/2/2021 1:40 μμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Αποσυναρμολόγηση & συναρμολόγηση δίσκου μαχαιροπήρουνων και μεσαίου καλαθιού

Η διαδικασία είναι παρόμοια και για τα δύο καλάθια και γίνεται με τα καλάθια εντελώς έξω

Λεπτομέρεια του κουμπιού για να πατήσετε και να μετακινηθείτε στο βήμα 2

1 -   Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης του καλαθιού στις ράγες

2 -   Πατήστε το κουμπί και σύρετε το καλάθι ενώ κρατάτε τη ράγα.

3 -   Ενώ κρατάτε το καλάθι, μετακινήστε μία ράγα τη φορά εκτός από το καλάθι

Αυτή η κίνηση πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να απελευθερώνει το καλάθι από τις ράγες


Για τη συναρμολόγηση των καλαθιών κάντε την αντίστροφη διαδικασία και ακολουθία

Αποσυναρμολόγηση & συναρμολόγηση κορυφαίων σιδηροτροχιών

1 - Όταν η ράγα ευθυγραμμίζεται όπως φαίνεται στην εικόνα, το κουμπί για να πατήσετε βρίσκεται στην οπή που επισημαίνεται στην εικόνα

2 - Πατήστε το κουμπί και σύρετε τη ράγα προς την μπροστινή πλευρά του πλυντηρίου πιάτων. Αυτή η κίνηση θα πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να απελευθερώνει τις ράγες από την μπανιέρα

Για τη συναρμολόγηση των καλαθιών κάντε την αντίστροφη διαδικασία και ακολουθία, χωρίς να πατήσετε τα κουμπιά.


Εικόνες που αντιπροσωπεύουν τις ράγες της δεξιάς πλευράς

Λεπτομέρεια συστατικών