Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τη φλάντζα της εσωτερικής πόρτας του πλυντηρίου πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 25/2/2021 6:39 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε την εσωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

Εάν υπάρχει, αφαιρέστε την επιφάνεια εργασίας ξεβιδώνοντας τις 2 πίσω βίδες (δεξιά και αριστερά)

 Εικόνα εισαγωγής λέξεων

 Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εάν υπάρχει, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πλίνθο πιέζοντας στο κάτω μέρος (δεξιά & αριστερά)

 Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων

αφαιρέστε την εξωτερική πόρτα ξεβιδώνοντας τις 6 βίδες (3 αριστερά & 3 δεξιά)


Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τις πλευρές (αριστερά και δεξιά) αφαιρώντας τις 2 βίδες, πιέζοντας τα 2 πτερύγια και αποσυνδέοντας από το τελευταίο πτερύγιο


Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων

 

Αφαιρέστε τις 6 βίδες στερέωσης και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και την πλεξούδα από τις πρίζες μέχρι να αφαιρέσετε τη συσκευή απορρυπαντικού.Αφαιρέστε τις 6 βίδες (3 αριστερά & 3 δεξιά) και αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις και την πλεξούδα από τις πρίζες προτού αφαιρέσετε αφαιρέστε το πάνω μέρος της πόρτας που βρίσκεται ο πίνακας ελέγχου.

Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης της κλειδαριάς της πόρτας για να την αφαιρέσετε.

ανοίξτε την πόρτα και μπλοκάρετε την κίνηση του μεντεσέ τοποθετώντας έναν πείρο στην επισημασμένη οπή

Αφαιρέστε τις 2 βίδες στερέωσης στην εσωτερική πόρτα (δεξιά & αριστερά) και αφαιρέστε την εξωτερική πόρτα

 Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Ξεβιδώστε το καλώδιο γείωσης. Ξεβιδώστε τη μεντεσέ ράβδο. Αφαιρέστε την πόρτα

Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

 

Αντικαταστήστε την εσωτερική πόρτα.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Συναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα με αντίστροφη σειρά των βημάτων αποσυναρμολόγησης.