Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τη στεγανοποίηση του καπακιού της πόρτας

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά


Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε τη σφραγίδα του καπακιού της πόρτας:

  1. Αφαιρέστε το από το περίβλημά του τραβώντας το από τη μία άκρη.
  2. Συναρμολογήστε το απόσπασμα στη θέση του, ξεκινώντας από το ίδιο σημείο που αφαιρέθηκε.
  3. Η σφραγίδα παραδίδεται στο σωστό μήκος (μην το κόβετε).

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

Εκπαιδευτικό βίντεο