Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού (FL) (3)

Τελευταία ενημέρωση 23/2/2021 6:47 πμ

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές, για βαριές συσκευές είναι απαραίτητο να μετακινηθούν από δύο άτομα.

Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά υποδήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η αυτοεπισκευή ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια, εάν δεν γίνει σωστά

Πώς να αποσυναρμολογήσετε και να συναρμολογήσετε το συρτάρι απορρυπαντικού

1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού μέχρι να σταματήσει.

2. Πατήστε το μοχλό προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το συρτάρι.

Εικόνα εισαγωγής λέξεων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

(Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι μόνο ενδεικτικές, ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο του πλυντηρίου σας)

3. Τοποθετήστε το συρτάρι ανάποδα.

4. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι από τη λαβή, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με φλάντζα στην περιοχή όπου βρίσκεται ο σφιγκτήρας.

5. Πιέστε απαλά το σφιγκτήρα με ένα κατσαβίδι 1 και πιέστε το 2 έτσι ώστε να μπορείτε να τραβήξετε τη λαβή της πόρτας προς τα έξω. Προσέξτε να μην σπάσετε το σφιγκτήρα.