Οι λυχνίες LED ή οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν ή εμφανίζεται η ένδειξη F στον απορροφητήρα

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 10:20 πμ

Πρόβλημα 

  • Φωτεινές ενδείξεις / LED αναβοσβήνουν στην οθόνη
  • Ανάβει το φως φίλτρου ή το εικονίδιο φίλτρου
  • Η ένδειξη ""F"" εμφανίζεται στην οθόνη
  • Στην οθόνη εμφανίζεται συναγερμός φίλτρου

Ισχύει για 

  • Απορροφητήρας / εξαεριστήρας

Επίλυση 

1. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στον απορροφητήρα

2.Αφαιρέστε το φίλτρο (α) από τον απορροφητήρα

3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα όπως φαίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης

4. Τοποθετήστε το καθαρό φίλτρο

5. Επαναφέρετε το συναγερμό φίλτρου

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του συναγερμού φίλτρου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του εγχειριδίου από εδώ.

6. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Αιτία    

  • Ο λόγος που ο απορροφητήρας μπορεί να υποδείξει ότι ένα ή περισσότερα φίλτρα πρέπει να καθαριστούν / αντικατασταθούν είναι ότι έχει επιτευχθεί η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του φίλτρου και πρέπει να καθαριστεί ή να αντικατασταθεί. 
  • Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση του απορροφητήρα ενεργοποιώντας τον περίπου 15 λεπτά πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Με αυτόν τον τρόπο, η αναρρόφηση θα σχηματιστεί στο δωμάτιο και ο απορροφητήρας θα μπορεί ευκολότερα να απομακρύνει τους ατμούς και τις οσμές. 
  • Μπορείτε να αποφύγετε να χρησιμοποιείτε υψηλότερες ταχύτητες ανεμιστήρα ενεργοποιώντας τον απορροφητήρα πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα, ελαχιστοποιώντας έτσι τον θόρυβο από τον απορροφητήρα.    
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.