Η εστία δεν εκπέμπει θερμότητα

Τελευταία ενημέρωση 28/11/2019 1:24 μμ

Η σύνδεση των ηλεκτρικών κουζινών πρέπει να γίνεται από το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις σε τρεις διαφορετικές φάσεις 230 V.

Πιθανές αιτίες:

  • Λείπουν φάσεις.
  • Καμένη ασφάλεια σε μια φάση στον πίνακα ασφαλειών.

Ανατρέξτε στον οδηγό Εγκατάστασης ή επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Για τις επαγωγικές κουζίνες: βεβαιωθείτε ότι το σκεύος πληροί τις προδιαγραφές ελάχιστης διαμέτρου, όπως περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Αν η διάμετρος είναι πολύ μικρή ή αν δεν υπάρχει αρκετό μαγνητικό υλικό στο κάτω μέρος του σκεύους, η εστία ενδέχεται να μη λειτουργεί στην υψηλή ρύθμιση / Ρύθμιση ισχύος.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.