Η εστία εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:51 πμ

Πρόβλημα:

  • Η εστία εμφανίζει ένα από τα εξής μηνύματα σφάλματος: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433.  

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενη επαγωγική εστία 
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγική εστία 

Επίλυση:

1. Αφαιρέστε τα κρύα ή ζεστά μαγειρικά σκεύη από την επαγωγική πλάκα, αν υπάρχουν   

2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.

Συνδέστε την ξανά και ενεργοποιήστε την πάλι.   

3. Ελέγξτε αν ο κωδικός σφάλματος σταματάει να εμφανίζεται όταν η συσκευή κρυώσει (η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας μπορεί να παραμείνει αναμμένη)   

4. Για την αποφυγή του προβλήματος αυτού στο μέλλον, κρυώστε τα μαγειρικά σκεύη σας και ελέγξτε αν είναι κατάλληλα για μαγείρεμα με επαγωγή στην ειδική ενότητα   

5. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις 

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.  

Αιτία: 

  • Τα μηνύματα σφάλματος E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 υποδεικνύουν ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία της ζώνης μαγειρέματος από την υπερθέρμανση   


Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.