Πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FlexiBridge στην επαγωγική εστία σας Electrolux

Τελευταία ενημέρωση 9/7/2024 11:56 πμ

Με τη λειτουργία FlexiBridge της Electrolux, μπορείτε να διαμορφώνετε την αριστερή περιοχή της επαγωγικής εστίας σας σε ζώνες μαγειρέματος διάφορων μεγεθών. Επιλέξτε δύο μεσαίου μεγέθους ζώνες, μια μικρή και μια μεγάλη, ή μία πολύ μεγάλη. Ιδανική λειτουργία για όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά σκεύη.
 
Θα βρείτε αυτήν τη λειτουργία σε επιλεγμένα μοντέλα επαγωγικών εστιών Electrolux.


Ρύθμιση των ζωνών μαγειρέματος

Υπάρχουν τρεις επιλογές:

1. Δύο ζώνες ίδιου μεγέθους

2. Μία μικρή και μία μεγάλη ζώνη

3. Μία πολύ μεγάλη ζώνη

Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ των πιθανών διαμορφώσεων ζώνης. Η ένδειξη δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία.


Επιλογή 1: Δύο ζώνες μαγειρέματος ίδιου μεγέθους

Δύο ζώνες του ίδιου, μεσαίου μεγέθους. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία όταν ενεργοποιείται η εστία. Ρυθμίστε το επίπεδο θερμότητας για κάθε ζώνη ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τις δύο αριστερές γραμμές ελέγχου.

Τοποθετήστε σκεύη κατάλληλου μεγέθους στη μέση των περιοχών μαγειρέματος για βέλτιστη κατανομή της θερμότητας.


Σημαντικό: Μην τοποθετείτε τα σκεύη ανάμεσα στις ζώνες.


Επιλογή 2: Μία μικρή και μία μεγάλη περιοχή μαγειρέματος

Δύο ζώνες: μία μικρή στο κάτω άκρο της εστίας και μία μεγάλη στο επάνω άκρο της. Ρυθμίστε το επίπεδο θερμότητας για κάθε ζώνη ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τις δύο αριστερές γραμμές ελέγχου.  

Τοποθετήστε σκεύη κατάλληλου μεγέθους στη μέση των περιοχών μαγειρέματος. Τα σκεύη θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 2 από τα 3 συνδεδεμένα τμήματα. Αν χρησιμοποιήσετε σκεύη πολύ μικρού μεγέθους στη μεγάλη περιοχή μαγειρέματος, η οθόνη θα αναβοσβήσει και η ζώνη θα σβήσει μετά από 1 λεπτό. 


Επιλογή 3: Μία πολύ μεγάλη περιοχή μαγειρέματος 

Μία μεγάλη ζώνη που καλύπτει ολόκληρη την αριστερή πλευρά της εστίας σας. Ιδανική για όταν θέλετε να μαγειρέψετε με μεγαλύτερα σκεύη, όπως μια πλάκα ψησίματος γκριλ Plancha. Ρυθμίστε το επίπεδο θερμότητας χρησιμοποιώντας την υποδεικνυόμενη γραμμή ελέγχου.  
 

Τοποθετήστε το σκεύος μέσα στην περιοχή μαγειρέματος. Το σκεύος θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 3 από τα 4 συνδεδεμένα τμήματα. Αν χρησιμοποιήσετε σκεύος πολύ μικρού μεγέθους στη μεγάλη περιοχή μαγειρέματος, η οθόνη θα αναβοσβήσει και η ζώνη θα σβήσει μετά από 1 λεπτό. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο της επαγωγικής εστίας σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.   

Τώρα που έχετε μάθει πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FlexiBridge, μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπόλοιπες λειτουργίες της επαγωγικής εστίας σας. 

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .