Πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SenseBoil® στην εστία σας Electrolux

Τελευταία ενημέρωση 4/6/2024 8:55 πμ

Άνδρας που μαγειρεύει με τη λειτουργία SenseBoil στην επαγωγική εστία του από την Electrolux

Η επαγωγική εστία Electrolux με λειτουργία SenseBoil® διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα που ανιχνεύει πότε το νερό που είναι μέσα σε ένα σκεύος έχει φτάσει σε σημείο βρασμού. Η εστία προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για να κατεβάσει το κόχλασμα και να το φέρει σε ένα ελεγχόμενο σιγοβράσιμο, ώστε να μην πετάγεται το νερό έξω από το σκεύος. Ο αισθητήρας λειτουργεί όταν βράζει νερό ή νερό με πατάτες. 
 

Η λειτουργία SenseBoil® διατίθεται σε επιλεγμένες επαγωγικές εστίες Electrolux.Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SenseBoil®  

1. Πατήστε το    όταν η εστία είναι σε λειτουργία. Αναβοσβήνει ένα  , που δείχνει σε ποιες ζώνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας βρασμού.

2. Ορίστε το επίπεδο θερμότητας για την προτιμώμενη ζώνη. Η λυχνία που αναβοσβήνει επάνω από το σύμβολο   υποδεικνύει την πρόοδο και παραμένει αναμμένη μέχρι να αρχίσει να βράζει το νερό.

3. Όταν ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης, το νερό έχει φτάσει στο σημείο βρασμού και θα πέσει σε σιγοβράσιμο. Αν μαγειρεύετε ζυμαρικά ή λαχανικά, προσθέστε τα στο νερό και συνεχίστε το μαγείρεμα. 

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SenseBoil®

Πατήστε το   ή προσαρμόσετε το επίπεδο θερμότητας της ζώνης χειροκίνητα, για να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βρασμού.  


Σημαντικό

 • Γεμίστε το 1/2 ή τα 3/4 του σκεύους με νερό, αφήνοντας κενό 4 εκ. από το χείλος του.  
 • Μην χρησιμοποιείτε λιγότερο από 1 ή περισσότερα από 5 λίτρα νερό και βεβαιωθείτε ότι το συνολικό βάρος του νερού (ή του νερού με τις πατάτες) κυμαίνεται μεταξύ 1-5 κιλών. 

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε 

  • Ο αισθητήρας βρασμού μπορεί να χρησιμοποιείται σε μία ζώνη τη φορά.  
  • Αν μια ζώνη βρίσκεται ήδη σε χρήση ή έχει υπολειπόμενη θερμότητα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον αισθητήρα βρασμού. 
  • Αν δεν επιλέξετε ζώνη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, ο αισθητήρας βρασμού δεν θα ενεργοποιηθεί. 
  • Ο αισθητήρας βρασμού λειτουργεί με σκεύος χωρίς ή με καπάκι.   
  • Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Pause (Παύση) ή σηκώσετε το σκεύος, ο αισθητήρας βρασμού θα απενεργοποιηθεί.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο της επαγωγικής εστίας σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Τώρα που έχετε μάθει πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SenseBoil®, μπορεί να θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπόλοιπες λειτουργίες της επαγωγικής εστίας σας. 

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .