Προβλήματα στην εγκατάσταση της επαγωγικής εστίας

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:19 πμ

Πρόβλημα

  • Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή δεν λειτουργεί 
  • Λειτουργούν μόνο δύο ζώνες μαγειρέματος 
  • Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός μηνύματος E3, E311 ή E312 (σε ορισμένες περιπτώσεις εκπέμπονται ηχητικά σήματα / αναλαμπές) 
  • Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E8 ή E822 
  • Η εστία καίει την ασφάλεια 

Ισχύει για

  • Εντοιχισμένη επαγωγική εστία μαγειρέματος 
  • Ελεύθερος φούρνος με επαγωγική εστία 

Επίλυση

Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης, τα προαναφερθέντα προβλήματα συνήθως υποδεικνύουν εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής.    

Σημείωση: Μια νέα εγκατάσταση σημαίνει κάτι από τα παρακάτω:  

  • Μια εντελώς νέα ηλεκτρική συσκευή συνδέθηκε για πρώτη φορά στο ρεύμα. 
  • Η ηλεκτρική συσκευή συνδέθηκε σε άλλη πρίζα. 


1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα.

Ελέγξτε ότι υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα συνδέοντας άλλη ηλεκτρική συσκευή και διαπιστώνοντας αν λειτουργεί όπως πρέπει.

Εάν η πρίζα δεν λειτουργεί, απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για την επίλυση του προβλήματος 

2. Ελέγξτε ότι η ασφάλεια λειτουργεί κανονικά. 

Ελέγξτε ότι η ασφάλεια είναι η αιτία της δυσλειτουργίας. Εάν η ασφάλεια πέφτει επανειλημμένως, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο

3. Απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο που πραγματοποίησε την εγκατάσταση της ηλεκτρικής συσκευής.

4. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.