Το μήνυμα σφάλματος U εμφανίζεται στην οθόνη

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 9:26 πμ

Πρόβλημα

  • Οι εστίες / η κουζίνα εμφανίζουν το μήνυμα U ή | |. Υποδεικνύει ότι η λειτουργία STOP+GO (διατήρηση θερμότητας) είναι ενεργοποιημένη.

Ισχύει για

  • εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικές εστίες
  • εντοιχιζόμενες επαγωγικές εστίες
  • ελεύθερη κουζίνα με επαγωγικές εστίες

Επίλυση

1.  Για να την απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί STOP+GO ή στο κουμπί | |.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.