Η εστία / η κουζίνα μου δεν ανάβει

Τελευταία ενημέρωση 17/12/2019 9:02 πμ

Θέμα:

  • Η συσκευή δεν ανάβει

Εφαρμόζεται σε:

  • ενσωματωμένη ηλεκτρική εστία
  • ανεξάρτητη κουζίνα με ηλεκτρική εστία
  • ενσωματωμένη εστία επαγωγής
  • ανεξάρτητη κουζίνα με εστία επαγωγής
  • ενσωματωμένη εστία αερίου
  • ανεξάρτητη κουζίνα με εστία αερίου

Ανάλυση:

1. Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή εγκατάσταση καλώντας έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

2. Ελέγξτε αν υπάρχει τάση στην πρίζα συνδέοντας μια άλλη συσκευή και βλέποντάς της αν λειτουργεί σωστά.

Εάν η πρίζα δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να βοηθήσετε στην επίλυση του προβλήματος.

3. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια δεν είναι η αιτία της δυσλειτουργίας.

Επαναφέρετε τη συσκευή διακόπτη / RCD ή αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια προκληθεί ξανά, ανατρέξτε στο άρθρο.

4. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν μηχανικό σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.