Ο δίσκος του φούρνου μικροκυμάτων δεν στρέφεται

Τελευταία ενημέρωση 30/10/2020 11:57 πμ

Θέμα:

  • Ο δίσκος του φούρνου μικροκυμάτων δεν στρέφεται

Εφαρμόζεται σε:

  • φούρνοι μικροκυμάτων

Ανάλυση:

  1. Ελέγξτε αν η στήριξη του δίσκου είναι σωστά τοποθετημένη στη μονάδα δίσκου.
  2. Ελέγξτε εάν το σκεύος κουζίνας δεν εκτείνεται πέρα από τον δισκο.
  3. Ελέγξτε εάν το φαγητό δεν εκτείνεται πέρα από την άκρη του περιστρεφόμενου πιάτου, εμποδίζοντας την περιστροφή του.
  4. Ελέγξτε αν δεν υπάρχει τίποτα στο πάτο κάτω από το τον δισκο.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.