Ο μπροστινός υαλοπίνακας (καντραν) / η πόρτα του φούρνου θερμαίνεται

Τελευταία ενημέρωση 6/5/2020 5:14 πμ

Η θερμότητα που παράγεται στον φούρνο διαχέεται σε όλα τα μέρη της συσκευής, τα οποία περιλαμβάνουν τα μέρη που συνήθως αγγίζονται κατά την καθημερινή χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι διαφορετική ανάλογα με το υλικό. Για παράδειγμα, το γυαλί και το μέταλλο είναι πιο θερμά στην αφή σε σχέση με το πλαστικό.

Ο μπροστινός υαλοπίνακας θερμαίνεται επίσης κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα του φούρνου, καθώς η θερμότητα από τον φούρνο ανεβάζει τη θερμοκρασία του υαλοπίνακα.

Έχετε υπόψη σας ότι η θερμοκρασία αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη ώρα είναι αναμμένος ο φούρνος, τόσο πιο ζεστά θα γίνονται όλα τα μέρη της συσκευής.

Για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά δεν θα πρέπει να στέκονται κοντά στον φούρνο / στην κουζίνα όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη.

Η θερμοκρασία του μπροστινού υαλοπίνακα μπορεί να είναι έως και 60 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου. Για παράδειγμα, σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C, ο υαλοπίνακας μπορεί να είναι 80 °C.

Στην περίπτωση του τζαμιού του φούρνου, η θερμοκρασία μπορεί να είναι έως και 65 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου. Για παράδειγμα, σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C, το τζάμι μπορεί να είναι 85 °C.

Σε ακραίες περιπτώσεις, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.