Ο φούρνος καίει / ρίχνει τις ασφάλειες

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 11:09 πμ

Πρόβλημα:

  • ο φούρνος / η κουζίνα καίνε ή ρίχνουν συνεχώς την ασφάλεια  

Ισχύει για:

  • εντοιχιζόμενο φούρνο 
  • ελεύθερη κουζίνα  

Επίλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια επαρκεί για το φορτίο ισχύος  

Ρωτήστε τον ηλεκτρολόγο σας αν έχετε το σωστό μέγεθος ασφάλειας και αν η εστία συνδέεται σε ξεχωριστή ασφάλεια.  

2. Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή  

Καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης για να εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση.  

3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.