Το ρολόι του φούρνου αναβοσβήνει

Τελευταία ενημέρωση 19/4/2023 10:34 πμ

Πρόβλημα: 

  • Το ρολόι του φούρνου αναβοσβήνει.  
  • Το ρολόι του φούρνου εμφανίζει την ένδειξη ""0:00""

Ισχύει για: 

  • εντοιχιζόμενο φούρνο 
  • ελεύθερη κουζίνα 

Επίλυση: 

1. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι   

  • Ρυθμίστε την ώρα ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.


2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν σας βοήθησε να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Αιτία:

  • Αν αναβοσβήνει η ένδειξη ""0:00"" στο ρολόι μπορεί να μην υπάρχει παροχή ρεύματος στην πρίζα όπου είναι συνδεδεμένος ο φούρνος."

 

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.