Η κατανάλωση αλατιού στο πλυντήριο πιάτων είναι πολύ υψηλή

Τελευταία ενημέρωση 5/8/2022 6:30 πμ

Θέμα

  • Η κατανάλωση αλατιού είναι πολύ υψηλή
  • Το πλυντήριο πιάτων καταναλώνει πολύ αλάτι

Σε σχέση με

  • ενσωματωμένο πλυντήριο πιάτων
  • ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

Επίλυση

1. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει στεγανοποιητικό και ότι είναι σωστά τοποθετημένο στο διανομέα αλατιού

2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα αφαλατωσης έχει ρυθμιστεί σωστά ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού σας

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε σωστά τη σκληρότητα του νερού. Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήστη

Πίνακας σκληρότητας νερού

Γερμανικά πτυχία

(° dH)

Γαλλικά πτυχία

(° fΗ)

mmol / λίτρο

Κλάρκ

Επίπεδο αποσκληρυντή νερού

47 - 50

84 - 90

8.4 - 9.0

58 - 63

10

43 - 46

76 - 83

7.6 - 8.3

53 - 57

9

37 - 42

65 - 75

6.5 - 7.5

46 - 52

8

29 - 36

51 - 64

5.1 - 6.4

36 - 45

7

23 - 28

40 - 50

4.0 - 5.0

28 - 35

6

19 - 22

33 - 39

3.3 - 3.9

23 - 27

5 εργοστασιακή ρύθμιση

15 - 18

26 - 32

2.6 - 3.2

18 - 22

4

11 - 14

19 - 25

1.9 - 2.5

13 - 17

3

4 - 10

7 - 18

0,7 - 1,8

5 - 12

2

<4

<7

<0,7

<5

1 μην χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο