Η θήκη απορρυπαντικού του πλυντηρίου πιάτων δεν κλείνει

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:35 μμ

Πρόβλημα:

  • Η θήκη απορρυπαντικού του πλυντηρίου πιάτων δεν κλείνει. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί από έναν τεχνικό. 

Ισχύει για:

  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 
  • Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση:

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε το πρόβλημα με ακρίβεια, συνιστάται μια επίσκεψη από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό μας ώστε να ελέγξει τη συσκευή και να επιδιορθώσει το πρόβλημα.       

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.