Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του πλυντηρίου πιάτων

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 9:56 πμ
  • Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό, μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά.
  • Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν ή διαλύτες.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.