Χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να ξεκινήσει ένας κύκλος πλύσης

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 9:54 πμ
Όταν ξεκινάτε έναν κύκλο, μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε λεπτά για να γεμίσει η μονάδα μαλακτικού. Κατά τη διάρκεια αυτή, μπορεί να φαίνεται ότι η συσκευή δεν λειτουργεί. Η φάση με το υγρό απορρυπαντικό είναι η πρώτη που ξεκινά αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.