Πάρα πολύ αφρό στο πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος του κύκλου

Τελευταία ενημέρωση 17/12/2019 8:50 πμ

Θέμα:

  • Αφρός στο τμήμα πλυσίματος
  • Ο αφρός βγαίνει από την πόρτα του πλυντηρίου
  • Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος i30 στην οθόνη

Εφαρμόζεται σε:

  • Ολοκληρωμένα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Ανάλυση:

1. Καθαρίστε το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων χρησιμοποιώντας καθαρό νερό μόνο χωρίς απορρυπαντικά, εκτελέστε σύντομο κύκλο χωρίς πιάτα και απορρυπαντικά.

2. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά υποστήριξης (όπως σαπούνι πιάτων).

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι, λαμπρυντικό και απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

3. Αφαιρέστε όλα τα σωματίδια τροφίμων που υπάρχουν στα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.