Φθαρμένο κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 12:54 μμ

Πρόβλημα

  • Το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του πλυντηρίου πιάτων έχει χαλάσει

Ισχύει για

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Για την αντικατάσταση του χαλασμένου εξαρτήματος, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.