Πώς να καθαρίζετε και να συντηρείτε το πλυντήριο πιάτων Electrolux

Τελευταία ενημέρωση 27/3/2024 3:42 μμ

Ένα πλυντήριο πιάτων Electrolux, ελαφρώς ανοιχτό και γεμάτο με καθαρά πιάτα

Καθαρίζετε τακτικά το πλυντήριο πιάτων Electrolux που διαθέτετε, για να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.   

Λειτουργία προγράμματος μεγάλης διάρκειας

Βάζετε ένα πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας δύο φορές τον μήνα όταν το πλυντήριο πιάτων είναι άδειο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν χρησιμοποιείτε συχνά πιο σύντομα προγράμματα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση λίπους και αλάτων στο πλυντήριο πιάτων. Συνιστάται το Clean and Care για βέλτιστη απόδοση.
 
 Αν το πλυντήριο πιάτων σας διαθέτει το πρόγραμμα Machine Care, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.  
 

Λειτουργία του προγράμματος Machine Care (αν διατίθεται) 

Αν το πλυντήριο πιάτων σας διαθέτει το πρόγραμμα καθαρισμού Machine Care, βάλτε το σε λειτουργία όταν έχει ανάψει η ένδειξη, με άδειο πλυντήριο. Πριν από την έναρξη του προγράμματος, καθαρίστε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για να μάθετε πώς να βάλετε σε λειτουργία το πρόγραμμα Machine Care στο μοντέλο πλυντηρίου πιάτων που διαθέτετε. Συνιστάται το Clean and Care για βέλτιστη απόδοση.  


Καθαρισμός του λάστιχου (φλάντζα)

Καθαρίστε το λάστιχο (φλάντζα) της πόρτας με ένα μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα, διαβρωτικά καθαριστικά πανάκια, αιχμηρά εργαλεία, ισχυρά χημικά, σύρματα ή διαλύτες. 


Καθαρισμός των φίλτρων

Ελέγχετε τα φίλτρα και το φρεάτιο μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων και καθαρίζετε όποτε είναι απαραίτητο. Αν πιάνονται πράγματα όπως κομμάτια γυαλιού, πλαστικού ή τρόφιμα στα φίλτρα, μειώνεται η καθαριστική απόδοση και μπορεί να προκληθεί ζημιά.
 
Σημαντικό: Θέστε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων και αποσυνδέστε από την πρίζα ρεύματος προτού καθαρίσετε τα φίλτρα. 
 
Υπάρχουν τρία φίλτρα, αναφέρονται ως (Α), (Β) και (C) παρακάτω. 1. Γυρίστε το φίλτρο (Β) αριστερόστροφα και ανασηκώστε το.  

2. Διαχωρίστε το φίλτρο (C) από το φίλτρο (Β).

3. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο (Α).

4. Πλύντε τα φίλτρα σε τρεχούμενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών ή σκουπιδάκια μέσα ή γύρω από τα άκρα του φρεατίου. 

5. Βάλτε ξανά στη θέση του το επίπεδο φίλτρο (Α) και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ασφάλισης στην πίσω πλευρά. 

6. Επανασυναρμολογήστε τα στρογγυλά φίλτρα (Β) και (C).

7. Βάλτε ξανά τα στρογγυλά φίλτρα (Β) και (C) πάνω από το επίπεδο φίλτρο (Α). Γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι να κουμπώσει.  
Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Καθαρίζετε τακτικά τους βραχίονες ψεκασμού για να αποτρέψετε το φράξιμο των οπών. 
 
Σημαντικό: Θέστε εκτός λειτουργίας το πλυντήριο πιάτων και αποσυνδέστε από την πρίζα ρεύματος προτού καθαρίσετε τους βραχίονες ψεκασμού.  

Καθαρισμός του κάτω βραχίονα ψεκασμού

1. Βγάλτε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού τραβώντας τον προς τα επάνω. 

2. Πλύντε τον βραχίονα ψεκασμού σε τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για να απομακρύνετε τους ρύπους από τις οπές. 

3. Για να επανασυνδέσετε τον βραχίονα ψεκασμού, πιέστε τον προς τα κάτω.

Καθαρισμός του επάνω βραχίονα ψεκασμού 

Ο τρόπος καθαρισμού του επάνω βραχίονα ψεκασμού εξαρτάται από το μοντέλο του πλυντηρίου σας. Σε ορισμένα μοντέλα, ο επάνω βραχίονας ψεκασμού θα πρέπει να καθαριστεί χωρίς να αφαιρεθεί, χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για την απομάκρυνση τυχόν ρύπων που φράσσουν τις οπές.   
 
 Σε άλλα μοντέλα, συνιστάται η αφαίρεση του επάνω βραχίονα ψεκασμού για να πλυθεί σε τρεχούμενο νερό. Τα υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν με μια οδοντογλυφίδα ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο. Σε αυτά τα μοντέλα, ο επάνω βραχίονας ψεκασμού αποσυναρμολογείται από το καλάθι πιέζοντάς τον προς τα επάνω και στρίβοντας ταυτόχρονα δεξιόστροφα. Αφού τον καθαρίσετε, επανασυνδέστε τον πιέζοντάς τον προς τα επάνω και στρίβοντας αριστερόστροφα μέχρι να κουμπώσει στη θέση του. 
 
Ανατρέξτε στο χρήστη για να δείτε τι ισχύει στην περίπτωση του δικού σας πλυντηρίου πιάτων.

Καθαρισμός του άνω βραχίονα ψεκασμού

Ο άνω βραχίονας ψεκασμού βρίσκεται πάνω από το επάνω καλάθι. Αυτός ο βραχίονας ψεκασμού (C) είναι εγκατεστημένος στον σωλήνα παροχής (Α) με το στοιχείο στερέωσης (Β).
 
Σημαντικό: Αν υπάρχει συρτάρι για μαχαιροπίρουνα στο επάνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων σας, θα πρέπει να το βγάλετε προτού καθαρίσετε τον άνω βραχίονα ψεκασμού. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ανοίγοντας τα στοπ που υπάρχουν στις πλευρές στις συρόμενες ράγες του συρταριού για τα μαχαιροπίρουνα και τραβώντας το συρτάρι προς τα έξω. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομέρειες.  
1.Για να αποσυνδέσετε τον βραχίονα ψεκασμού (C) από τον σωλήνα παροχής (Α), γυρίστε το στοιχείο στερέωσης (Β) αριστερόστροφα και τραβήξτε τον βραχίονα ψεκασμού προς τα κάτω. 

2. Πλύντε τον βραχίονα ψεκασμού σε τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για να απομακρύνετε τους ρύπους από τις οπές. Ξεπλύνετε τις οπές με νερό για να απομακρυνθούν οι ρύποι από το εσωτερικό.

3. Για να επανασυνδέσετε τον βραχίονα ψεκασμού (C), εισαγάγετε το στοιχείο στερέωσης (Β) στον βραχίονα ψεκασμού και στερεώστε το στον σωλήνα παροχής (Α) στρίβοντάς το δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο στερέωσης έχει κουμπώσει στη θέση του.

4. Αν ισχύει για το μοντέλο σας: Τοποθετήστε το συρτάρι για τα μαχαιροπίρουνα στις συρόμενες ράγες και βάλτε ξανά στη θέση τους τα στοπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήστη εδώ. 

Καταχώριση προϊόντων
Καταχώριση προϊόντων

Καταχωρίστε τα προϊόντα σας στο MyElectrolux ώστε να βρίσκετε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα μέρος.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .