Το πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζημιά κατά την παράδοση

Τελευταία ενημέρωση 28/11/2019 1:24 μμ

Αν ανακαλύψετε ζημιά όταν αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία:

Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

  • Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο της συσκευής για να τον ενημερώσετε ότι η συσκευή υπέστη ζημιά κατά την παράδοση. Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου του αντιπροσώπου στο τιμολόγιο ή στο δελτίο παράδοσης.

Αν ανακαλύψετε ζημιά μετά την εγκατάσταση / πρώτη χρήση:

  • Καλέστε τον αντιπρόσωπο της συσκευής σας για να τον ενημερώσετε για τη ζημιά.

Αίτηση για σέρβις:

  • Αν είναι δυνατό, δηλώστε το σχετικό εξάρτημα όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
  • Ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.