Το πλυντήριο πιάτων έχει υποστεί ζημιά κατά την παράδοση

Τελευταία ενημέρωση 28/11/2019 1:24 μμ

Αν ανακαλύψετε ζημιά όταν αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία:

Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

  • Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο της συσκευής για να τον ενημερώσετε ότι η συσκευή υπέστη ζημιά κατά την παράδοση. Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου του αντιπροσώπου στο τιμολόγιο ή στο δελτίο παράδοσης.

Αν ανακαλύψετε ζημιά μετά την εγκατάσταση / πρώτη χρήση:

  • Καλέστε τον αντιπρόσωπο της συσκευής σας για να τον ενημερώσετε για τη ζημιά.

Αίτηση για σέρβις:

  • Αν είναι δυνατό, δηλώστε το σχετικό εξάρτημα όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
  • Ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.