Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος AL5, C1, F1, i10 ή i11, ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μία φορά ή η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 1:42 μμ

Πρόβλημα: 

 • Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος AL5, C1, F1, i10 ή i11, ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μία φορά ή η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά. Υποδεικνύει πρόβλημα με την παροχή νερού. 

Ισχύει για: 

 • Ελεύθερο πλυντήριο πιάτων 
 • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων 

Επίλυση: 

1. Ελέγξτε την παροχή νερού  

 • Ελέγξτε την παροχή νερού της οικίας σας, για παράδειγμα ανοίγοντας μια βρύση.
 • Αν δεν υπάρχει ροή νερού, επικοινωνήστε με την εταιρεία ύδρευσης για πληροφορίες.  


2. Ελέγξτε αν η βρύση παροχής νερού που είναι συνδεδεμένη με το πλυντήριο πιάτων είναι πλήρως ανοιχτή  

 • Αν η βρύση παροχής νερού είναι κλειστή, απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και ανοίξτε πλήρως τη βρύση παροχής νερού.
 • Ενεργοποιήστε πάλι το πλυντήριο πιάτων και επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
 • Πιέστε το κουμπί έναρξης για να ξεκινήσει το πλυντήριο πιάτων.  


3. Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές που χρειάζονται νερό  

 • Αν λειτουργούν περισσότερες από μία συσκευές που απαιτούν νερό, ενδέχεται αυτή να είναι η αιτία της χαμηλής πίεσης νερού για το πλυντήριο πιάτων σας.
 • Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων όταν δεν λειτουργούν άλλες συσκευές που χρειάζονται νερό.  


4. Ελέγξτε την πίεση της παροχής νερού  

 • Ελέγξτε αν μπορείτε να γεμίσετε με νερό από τη βρύση έναν κουβά 10 λίτρων σε 1 λεπτό ή έναν κουβά 5 λίτρων σε 30 δευτερόλεπτα.
 • Αν δεν μπορείτε, η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή για τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ύδρευσης.  


5. Ελέγξτε αν ο σωλήνας παροχής έχει λυγίσει ή συστραφεί  

 • Αν ο σωλήνας παροχής έχει λυγίσει ή υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το πλυντήριο πιάτων από το ρεύμα και κλείστε την παροχή νερού.
 • Αν ο σωλήνας έχει υποστεί ζημιά, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί και να επισκευαστεί από έναν τεχνικό.  


6. Ελέγξτε ότι το φίλτρο του σωλήνα παροχής δεν είναι φραγμένο  

 • Το φίλτρο του σωλήνα παροχής βρίσκεται στον σύνδεσμο δίπλα στη βρύση/βαλβίδα.
 • Κλείστε τη βρύση προτού αφαιρέσετε τον σωλήνα παροχής.
 • Το φίλτρο παροχής πρέπει να είναι καθαρό και να μην έχει επικαθίσεις αλάτων.
 • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς οδηγίες για την αφαίρεση και τον καθαρισμό του φίλτρου σας.
 • Αφού καθαρίσετε το φίλτρο και το τοποθετήσετε ξανά στον σωλήνα παροχής, συνδέστε τον σωλήνα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα και εκτελέστε το.  


7. Ελέγξτε το σύστημα αδειάσματος  

Ελέγξτε εάν 

 • Τα φίλτρα είναι καθαρά.
 • Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό και τη συντήρηση στο εγχειρίδιο χρήστη.
 • Ο σωλήνας εξόδου βρίσκεται στο σωστό ύψος από το δάπεδο.
 • Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.  


8. Ελέγξτε αν η τάπα έχει αφαιρεθεί από την αποχέτευση του νεροχύτη. (Αν το πλυντήριο πιάτων σας έχει εγκατασταθεί ή μεταφερθεί πρόσφατα).  

Η τάπα πρέπει να αφαιρεθεί από την παγίδα σιφονιού.

Ανοίξτε την παροχή όπου ο σωλήνας αδειάσματος είναι συνδεδεμένος στην παγίδα σιφονιού, αφαιρέστε την τάπα και συνδέστε ξανά την παροχή της παγίδας σιφονιού.  

9. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.