Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος i60

Τελευταία ενημέρωση 14/3/2024 8:54 πμ

Θέμα

  • ο πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος i60
  • Οι λυχνίες που σχετίζονται με την μπάρα επιλογής MY TIME αναβοσβήνουν 6 φορές διακοπτόμενα

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
  • Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

Επίλυση

1.  Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού εισόδου δεν υπερβαίνει τους 60°C

2. Επαναφορά της συσκευής σας 

  • Αποσυνδέστε από την πρίζα το πλυντήριο πιάτων, περιμένετε για 1 λεπτό και επανασυνδέστε το.
  • Μπορείτε επίσης να το απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις ασφάλειες στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
  • Αν τραβήξατε έξω τη συσκευή και την σπρώξατε ξανά στη θέση της, πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν έχουν τσακίσει ή συμπιεστεί οι σωληνώσεις και ότι η βρύση είναι πλήρως ανοιγμένη. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, επιλέξτε έναν κατάλληλο κύκλο και ξεκινήστε το. Αν ο κύκλος ξεκινά και λειτουργεί κανονικά, τότε το πρόβλημα έχει επιλυθεί.


3. Ελέγξτε ότι η συσκευή εμφανίζει τον ίδιο κωδικό σφάλματος ξανά ή αν ο κωδικός έχει αλλάξει

Εάν η συσκευή εμφανίζει διαφορετικό κωδικό σφάλματος, ελέγξτε τον κωδικό στο εγχειρίδιο χρήστη για βοήθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. (Μπορείτε να λάβετε το εγχειρίδιο χρήστη εδώ).  

4. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης. 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Αιτία

  • Η θερμοκρασία νερού εντός της συσκευής είναι πολύ υψηλή ή προέκυψε δυσλει‐ τουργία του αισθητήρα θερμοκρασίας
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.