Το πλυντήριο πιάτων ξεκινά χωρίς να είναι ενεργοποιημένο

Τελευταία ενημέρωση 22/10/2020 8:33 πμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο πιάτων ξεκινά χωρίς να είναι ενεργοποιημένο

Σε σχέση με

  • Εντοιχιζομενο πλυντήριο πιάτων
  • Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων

Επίλυση

  1. Ελέγξτε ότι η έναρξη καθυστέρησης δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για περισσότερες πληροφορίες
  2. Ελέγξτε ότι η οθόνη δεν έχει ενεργοποιηθει κατά λάθος
  3. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δεν έχει κολλήσει λόγω υπολλειματων και λειτουργεί ελεύθερα / σωστά
  4. Εάν η συσκευή διαθέτει πίνακα ελέγχου αφής, ελέγξτε εάν πάνω της δεν υπάρχουν μεταλλικά εξαρτήματα - η αφαίρεσή τους εγγυάται την καλή λειτουργία του πίνακα ελέγχου. Εάν είναι αδύνατο να αποσυναρμολογηθεί το μεταλλικό μέρος, επικοινωνήστε με το σέρβις

Εάν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την υποστήριξη πελατών για συμβουλές.