Η πόρτα μπορεί να ανοίξει και να τρέξει έξω νερό

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 9:14 πμ

Αν έχει επιλεγεί κύκλος πλύσης με ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού και η συσκευή είχε απενεργοποιηθεί με τη χρήση του διακόπτη επιλογής κύκλου ή με αποσύνδεση από το ρεύμα, η πόρτα μπορεί να ανοίξει μετά από μερικά λεπτά, ακόμα και αν υπάρχει νερό μέσα στη συσκευή. Το νερό θα τρέξει στο δάπεδο. Όταν επιλέγετε τον κύκλο με ξέβγαλμα χωρίς άδειασμα νερού, θυμηθείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο αδειάσματος προτού απενεργοποιήσετε τη συσκευή και ανοίξετε την πόρτα.

Αν η παραπάνω συμβουλή δεν επιλύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.