Η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων κάνει έναν ήχο σπασίματος

Τελευταία ενημέρωση 28/11/2019 1:23 μμ

Οι ήχοι σπασίματος από την πόρτα μπορεί να προκαλούνται από βρομιά στους μεντεσέδες της πόρτας.

  1. Ο καθαρισμός των μεντεσέδων μπορεί να επιλύσει αυτό το πρόβλημα και πρέπει να γίνει με ένα νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε τυχόν ορατές ίνες και υπολείμματα.
  2. Αν οι μεντεσέδες είναι καθαροί, ελέγξτε αν υπάρχει ορατή ζημιά.
  3. Αν η πόρτα μοιάζει να έχει υποστεί ζημιά ή αν συνεχίζει να κάνει θόρυβο μετά τον καθαρισμό, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.