Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία AutoDose στο πλυντήριο Electrolux

Τελευταία ενημέρωση 27/5/2020 12:00 μμ

Θέμα

  • Πώς να ρυθμίσετε τη λειτουργία AutoDose στο πλυντήριο Electrolux

Σε σχέση με

  • Πλυντήρια Electrolux με λειτουργίες AutoDose

Επίλυση

1 . Για να μπείτε σε λειτουργία διαμόρφωσης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Temperature (1) και το Spin (2) ταυτόχρονα για μερικά δευτερόλεπτα έως ότου η οθόνη εμφανίσει "SET" (3) στα αριστερά στην οθόνη και αναβοσβήνει το δοχείο απορρυπαντικού (4) και το μαλακτικό ενδείξεις δεξαμενής (5) στα δεξιά στην οθόνη.


2 . Αγγίξτε το κουμπί του δοχείου απορρυπαντικού (1). Η οθόνη δείχνει OFF (2).


3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

4. Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή απορρυπαντικού AutoDose παραμένει απενεργοποιημένη. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης.

5 . Αγγίξτε ξανά το κουμπί του δοχειου απορρυπαντικού (1). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη δοχείου (2) και το προεπιλεγμένο επίπεδο απορρυπαντικού (3).


6. Για να ορίσετε τη βασική δοσολογία, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας (1) για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί περιστροφής (2) για να τη ρυθμίσετε προς τα κάτω.
Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml


7. Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή απορρυπαντικού AutoDose είναι ενεργοποιημένη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εικόνα εισαγωγής λέξεων


8. Αγγίξτε το κουμπί δεξαμενής μαλακτικού (1). Η οθόνη δείχνει OFF (2).

9. Εικόνα εισαγωγής λέξεων Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή μαλακτικού AD παραμένει απενεργοποιημένη. ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Για να το ενεργοποιήσετε πρέπει να εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία διαμόρφωσης.

10. Αγγίξτε ξανά το κουμπί δεξαμενής μαλακτικού (1). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη δοχείου (2) και το προεπιλεγμένο επίπεδο απορρυπαντικού (3).

11. Για να ορίσετε τη βασική δοσολογία, αγγίξτε επανειλημμένα το κουμπί θερμοκρασίας (1) για να ρυθμίσετε τη δόση προς τα πάνω και το κουμπί περιστροφής (2) για να τη ρυθμίσετε προς τα κάτω. Το ελάχιστο βήμα είναι 1 ml.

12. Εάν δεν γίνει άλλη ενέργεια, μετά από 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο πρόγραμμα και η δεξαμενή απορρυπαντικού AD είναι ενεργοποιημένη. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Εικόνα εισαγωγής λέξεων


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (1)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (2)
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
ΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΤΩΝ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙ
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση


(1): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

(2): ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ