Πώς να ρυθμίσετε το AutoDose στο πλυντήριο ρούχων AEG; (τυπικό απορρυπαντικό) (βίντεο)

Τελευταία ενημέρωση 13/1/2023 12:43 μμ

Ερώτηση:

  • Πώς να ρυθμίσετε το πλυντήριο AutoDose (τυπικό απορρυπαντικό)

Εφαρμόζεται σε:

  • πλυντήρια ρούχων με λειτουργία Autodose

Ανάλυση:

1. Όταν το ενεργοποιημένο δοχείο φτάσει σε χαμηλό επίπεδο απορρυπαντικού, η σχετική ένδειξη αναβοσβήνει αργά και συνεχώς στην οθόνη.

Σημείωση: Εάν τα δοχεία γεμίσουν πριν ενεργοποιηθεί η συσκευή για πρώτη φορά, η ένδειξη AutoDose δεν θα αναβοσβήνει.

Σημείωση: Μην ξαναγεμίζετε τις δεξαμενές AutoDose εκτός εάν οι συσκευές υποδεικνύουν ότι η μία ή και οι δύο δεξαμενές είναι άδεια.

2. Ανοίξτε τη θήκη απορρυπαντικού και σηκώστε το καπάκι του καλύμματος AutoDose.

3. Ρίξτε απαλά μόνο υγρό απορρυπαντικό στη δεξαμενή απορρυπαντικού AutoDose.

  • Συμπληρώστε μέχρι το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο MAX.
  • Ελέγξτε τη συγκέντρωση στο πίσω μέρος του απορρυπαντικού.

  • Εάν το απορρυπαντικό σας έχει παρόμοια συγκέντρωση, το μηχάνημά σας είναι ήδη ρυθμισμένο και έτοιμο για χρήση.

4. Ρίξτε απαλά μόνο υγρό μαλακτικό στη δεξαμενή μαλακτικού AutoDose.

  • Συμπληρώστε μέχρι το μέγιστο υποδεικνυόμενο επίπεδο MAX.
  • δεν χρειάζεται να ελέγξετε τη συγκέντρωση για μαλακτικό5. Ανασηκώστε το καπάκι του καλύμματος AutoDose και κλείστε απαλά τη θήκη απορρυπαντικού, μέχρι να ασφαλίσει.


6. Η αυτόματη δόση μπορεί να απενεργοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Μόλις μπείτε στη λειτουργία διαμόρφωσης AutoDose πατώντας Temp . και τα κουμπιά Spin :

  • Πατήστε στο κουμπί  ή κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη OFF: η αυτόματη δόση αποκλείεται εντελώς για τη σχετική δεξαμενή ή και για τα δύο.
  • Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών προγράμματος.


Εκπαιδευτικό βίντεο