Το λάστιχο στην πόρτα του πλυντηρίου ρούχων είναι χαλασμένο

Τελευταία ενημέρωση 5/12/2019 2:17 μμ

Πρόβλημα:

  • Το λάστιχο στην πόρτα του πλυντηρίου ρούχων είναι χαλαρό, χαλασμένο ή παραμορφωμένο 

Ισχύει για:

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχιζόμενο και ελεύθερο) 

Επίλυση:

1. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις  

Αν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλαρό, χαλασμένο ή παραμορφωμένο, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις για να αντικαταστήσει το λάστιχο.  

Αιτία

1. Η ζημιά στο λάστιχο της πόρτας του πλυντηρίου ρούχων συνήθως προκαλείται από την υπερφόρτωση της συσκευής ή όταν πιάνονται ρούχα μεταξύ του λάστιχου και του τζαμιού της πόρτας στην αρχή του κύκλου πλύσης.  

2. Η πλύση ρούχων που είναι πολύ λερωμένα με λάδι, γράσο ή άλλες λιπαρές ουσίες μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου ρούχων.

Πριν τοποθετήσετε τέτοιου είδους υφάσματα στο πλυντήριο ρούχων, ξεπλύντε τα στο χέρι.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.