Το πλυντήριο δεν λειτουργεί / δεν αντιδρά

Τελευταία ενημέρωση 25/3/2024 8:23 πμ

Θέμα

  • Το πλυντήριο δεν λειτουργεί / δεν υπάρχει ρεύμα
  • Καμία απόκριση κατά την ενεργοποίηση της συσκευής
  • Καμία αντίδραση για το κουμπί ON/OFF διακόπτη
  • Το πρόγραμμα πλύσης δεν ξεκινά

Σε σχέση με

  • Πλυντήρια
  • Πλυντήρια στεγνωτήρια

Επίλυση

Εάν το πλυντήριο δεν ανταποκρίνεται στο κουμπί ON/OFF και η οθόνη της συσκευής παραμένει κενή, ελέγξτε πρώτα την ηλεκτρική σύνδεση:

1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.

2. Συνδέστε μια άλλη συσκευή (π.χ. πιστολάκι μαλλιών) στην πρίζα και ανοίξτε την (αυτή η δοκιμή είναι για να ελέγξετε εάν υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος).

3. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτρική πρίζα, αφήστε την προβληματική συσκευή αποσυνδεδεμένη για 15 λεπτά και στη συνέχεια συνδέστε την ξανά, εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών.

4. Σε περίπτωση ελαττωματικής ηλεκτρικής πρίζας/προβλήματος παροχής ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.


Εάν η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί, αλλά το πρόγραμμα πλύσης δεν ξεκινά, ελέγξτε:

1. Μήπως το πλυντήριο είναι υπερφορτωμένο / το υπερβολικό φορτίο εμποδίζει την πόρτα;

Το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει εάν η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή. Αφαιρέστε μερικά από τα ρούχα και δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά το πρόγραμμα.

2. Εμφανίζει η συσκευή σύμβολο λουκέτου;

Αυτό σημαίνει ότι το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργό. Απενεργοποιήστε το κλείδωμα και επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

Συνήθως, τα κουμπιά κλειδώματος για παιδιά επισημαίνονται στον πίνακα ελέγχου (δείτε το παρακάτω παράδειγμα). Εάν αυτά δεν υπάρχουν, τότε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης σας .

3. Εμφανίζει η συσκευή κωδικό σφάλματος;

Ένας κωδικός σφάλματος (που ξεκινά με E, π.χ. E10, E20) υποδεικνύει ένα πιθανό πρόβλημα με τη συσκευή (π.χ. έλλειψη νερού). Χρησιμοποιήστε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να εξαλείψετε την αιτία του σφάλματος.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.