Το πλυντήριο δεν περιστρέφεται

Τελευταία ενημέρωση 29/2/2024 2:30 μμ

Θέμα:

 • Το πλυντήριο δεν περιστρέφεται
 • Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος EF5
 • Το πλυντήριο είναι ακόμα με νερά μετά το τέλος του προγράμματος

Εφαρμόζεται σε:

 • Πλυντήριο μπροστινης φορτωσης (ενσωματωμένο και ελεύθερο)
 • Πλυντήριο ρούχων επάνω φόρτωσης
 • Στεγνωτήριο

Ανάλυση:

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαρες ασφαλείας έχουν αφαιρεθεί από το πίσω μέρος της συσκευής.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο εγχειρίδιο χρήσης ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή σας. Κατεβάστε εγχειρίδιο χρήσης .

2. Κάντε την στάθμη του πλυντηρίου κάνοντας αύξηση ή κατέβασμα των ποδιών.

 • Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο αλφάδι για να ελέγξετε αν το μηχάνημα είναι επίπεδο σε όλα τα πόδια του.
 • Ρυθμίστε τα πόδια χρησιμοποιώντας ένα κλειδί.

3. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε σταθερό, σκληρό δάπεδο.

4. Ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί σωστά.

 • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι υπερφορτωμένο
 • Για πολύ μικρό φορτίο, ρυθμίστε χειροκίνητα και ξανά τη φάση περιστροφής
 • Ελέγξτε τη λειτουργία περιστροφής εκτελώντας ένα πρόγραμμα με κενό καδο

Ένα πολύ μικρό φορτίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ισορροπίας με τη φάση περιστροφής που οδηγεί σε υπερβολική δόνηση.

5. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αποστράγγισης δεν είναι φραγμένο.

Καθαρίστε το φίλτρο, εάν είναι απαραίτητο.

Για λεπτομερή διαδικασία ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που συνοδεύει τη συσκευή σας.

6. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επιλεγεί η επιλογή Κλείσιμο έκπλυσης.

 • Με αυτή την επιλογή επιλεγεί η τελική περιστροφή
 • Το νερό του τελευταίου ξεβγαλματος δεν αποχετευεται για να αποφευχθεί η φθορα των υφασμάτων
 • Το πρόγραμμα πλύσης τελειώνει με νερό στο τύμπανο

7. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αν οι παραπάνω προτάσεις δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από έναν εξουσιοδοτημενο τεχνικο.

Αιτία:

 • Πιθανή ανισορροπία - ο ηλεκτρονικός έλεγχος ισορροπίας διασφαλίζει ότι το ρούχο είναι ισορροπημένο μέσα στο πλυντήριο πριν αρχίσει να περιστρέφεται η συσκευή. Αυτό εμποδίζει το πλυντήριο να υποστεί άνιση φορτία, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα.
 • Επιλογή επιλογής Κράτηση έκπλυσης - με αυτή την επιλογή επιλεγμένη η τελική περιστροφή δεν εκτελείται
 • Η συσκευή δεν είναι επίπεδη - μπορεί να προκαλέσει στροφή της μηχανής
 • Ασταθής βάση - αν η βάση στην οποία είναι τοποθετημένη η μηχανή είναι ασταθής, π.χ. ένα ξύλινο δάπεδο (όχι μια σταθερή βάση), μπορεί να προκαλέσει στροφή του μηχανήματος. Εάν η βάση δεν είναι επίπεδη ή σταθερή, μπορεί να εμφανιστούν κινήσεις στο μηχάνημα, οι οποίες εμποδίζουν την εξισορρόπηση της βάσης.
 • Βουλωμένο φίλτρο - Εάν η αποστράγγιση δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει στροφή της μηχανής

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα επιλυθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι είναι εντάξει για να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.