Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος EHO, EH0

Τελευταία ενημέρωση 25/5/2023 11:38 πμ

Πρόβλημα

  • Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος EHO / EH0. Υποδεικνύει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος.

Ισχύει για

  • Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης (εντοιχιζόμενο και ελεύθερο)
  • Πλυντήριο ρούχων άνω φόρτωσης

Επίλυση

1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος συνδέοντας ένα διαφορετικό προϊόν στην ίδια πρίζα και δείτε αν λειτουργεί

Αν το άλλο προϊόν επίσης δεν λειτουργεί, το πρόβλημα οφείλεται μάλλον σε βλάβη της καλωδίωσης.

Προειδοποίηση: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου για να συνδέσετε συσκευές. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Σημαντικό: Επικοινωνήστε με τον τοπικό ηλεκτρολόγο για συμβουλές και οδηγίες για την επιδιόρθωση των προβλημάτων καλωδίωσης. 

2. Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις

  • Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά (το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί αν χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη ασφαλείας). 
  • Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε την και επιλέξτε ένα πρόγραμμα.


3. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανάλογα με το πρόβλημα, ενδεχομένως να χρεωθείτε την επίσκεψη του τεχνικού, ακόμα και κατά τη διάρκεια της εγγύησης. 

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος. 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.