Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου του πλυντήριο στεγνωτήριο παρουσιάζει διαρροή

Τελευταία ενημέρωση 12/8/2021 8:10 πμ

Θέμα:

  • Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου του πλυντήριο στεγνωτήριο παρουσιάζει διαρροή

Εφαρμόζεται σε:

  • Πλυντήριο μπροστινής φόρτωσης (ενσωματωμένο και ελεύθερο)
  • Πλυντήριο ρούχων ανω φόρτωσης
  • Στεγνωτήριο

Ανάλυση:

1. Ακολουθήστε τα εξής:

  • Επιθεωρήστε τον προσαρμογέα σωλήνα εισόδου στον τοίχο ή στη βρύση νερού.
  • Ελέγξτε αν η σύνδεση του σωλήνα είναι βιδωμένη και σφιγμένη σωστά.
  • Ελέγξτε αν δεν υπάρχει διαρροή από τη βρύση.
  • Ελέγξτε τη σύνδεση παροχής νερού στην είσοδο του μηχανήματος.
  • Η σύνδεση πρέπει να είναι βιδωμένη και σφιγμένη σωστά.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε πένσες ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο εργαλείο για να σφίξετε τη σύνδεση του σωλήνα. Πρέπει να σφίγγεται μόνο με το χέρι!

2. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Αν οι παραπάνω προτάσεις δεν λύσουν το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από εξουσιοδοτημένο τεχνικο.

Σημαντικό: Αν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει υποστεί ζημιά (κομμένος ή ραγισμένος), αποσυνδέστε την παροχή νερού από το μηχάνημα και την επαφή   Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.