Ο κύκλος στεγνώματος του πλυντηρίου στεγνωτηρίου διαρκεί πάρα πολλή ή πολύ λίγη ώρα

Τελευταία ενημέρωση 28/11/2019 1:23 μμ

Σε μερικά μοντέλα, αυτός ο χρόνος μειώνεται ή επιμηκύνεται αυτόματα, καθώς η πρόοδος του κύκλου εξαρτάται από το μέγεθος του φορτίου, το βάρος, τον τύπο και την υγρασία των ρούχων. Αυτό ισχύει και για τους κύκλους πλύσης και για τους κύκλους στεγνώματος.

Αν η συσκευή εκτελεί έναν κύκλο στεγνώματος, ο κύκλος θα επιμηκυνθεί ή θα μειωθεί σύμφωνα με το μέγεθος του φορτίου, το βάρος, τον τύπο και την υγρασία των ρούχων. Επίσης, κάποια μοντέλα ανιχνεύουν ηλεκτρονικά πόσο στεγνά είναι τα ρούχα και δεν θα ολοκληρώσουν τον κύκλο μέχρι αυτά να είναι εντελώς στεγνά.

Δείτε τις παρακάτω προτάσεις:

  • Αν έχει επιλεγεί λειτουργία ξεβγάλματος χωρίς άδειασμα νερού, καταργήστε την.
  • Αν έχει επιλεγεί λειτουργία επιπλέον ξεβγάλματος, καταργήστε την.
  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή γεμίζει με νερό και πως η πίεση νερού είναι επαρκώς υψηλή. Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια του κύκλου θα επιμηκυνθεί. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σύντομος ώστε να διαλυθεί το απορρυπαντικό. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη αν η συσκευή δεν λαμβάνει αρκετό νερό.
  • Αν έχει επιλεγεί λειτουργία καθυστέρησης έναρξης, καταργήστε την.
  • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αδειάζει το νερό σωστά. Αν η συσκευή ανιχνεύσει ότι το επίπεδο του νερού δεν έχει αλλάξει προτού αλλάξει σε κύκλο στυψίματος, μπορεί να επαναληφθεί ένας κύκλος πλύσης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη αν η αντλία δεν αδειάζει το νερό.
Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.