Το πλυντήριο στεγνωτήριο δεν παίρνει τα απορρυπαντικά / παραμένει νερο στο διαμέρισμα μαλακτικού

Τελευταία ενημέρωση 12/8/2021 7:59 πμ

Θέμα:

  • Το απορρυπαντικό παραμένει στο συρτάρι
  • Το μαλακτικό παραμένει στο συρτάρι
  • Δεν υπάρχει οσμή του μαλακτικού στα ρούχα
  • Διαρροή από το μέτωπο του απορρυπαντικού
  • Μορφή στο συρτάρι του απορρυπαντικού
  • Το νερό παραμένει στο διαμέρισμα μαλακτικού

Εφαρμόζεται σε:

  • Πλυντήριο ρούχων μπροστινού φορτωτή
  • Στεγνωτήριο

Ανάλυση:

1. Αφαιρέστε το συρτάρι του διανομέα απορρυπαντικού τραβώντας το καλά

Ορισμένα μοντέλα απαιτούν να πιέσετε το κάλυμμα προς τα κάτω, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα, για να τραβήξετε έξω το συρτάρι:

2. Αφαιρέστε το πάνω μέρος του διαμερίσματος πρόσθετου για να τον καθαρίσετε και να το ξεπλύνετε με ζεστό νερό, για να αφαιρέσετε τυχόν ίχνη συσσωρευμένου απορρυπαντικού. Αφού καθαρίσετε, τοποθετήστε το άνω μέρος στη θέση του.

3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού αφαιρούνται από το πάνω και κάτω μέρος της εσοχής. Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για να καθαρίσετε την εσοχή.

4. Τοποθετήστε το συρτάρι απορρυπαντικού στις ράγες οδήγησης και σπρώξτε το μέσα. Εκτελέστε το πρόγραμμα έκπλυσης χωρίς ρούχα στο τύμπανο.

5. Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι απορρυπαντικού για να αποφύγετε την δημιουργία υπολειμμάτων απορρυπαντικών

6. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη συσκευασία των απορρυπαντικών ή σε άλλες επεξεργασίες χωρίς να υπερβείτε την ενδεικνυόμενη μέγιστη τιμή

7. Ανοίξτε το συρτάρι του διανομέα λίγο μετά από κάθε πλύση, ώστε να μπορεί να στεγνώσει ανάμεσα σε πλύσεις

8. Χρησιμοποιείτε τακτικά συνιστώμενα ειδικά απορρυπαντικά που διατίθενται από το Webshop μας.Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.