Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E40 ή εκπέμπει 4 ηχητικά σήματα / 4 αναλαμπές

Τελευταία ενημέρωση 17/1/2023 12:24 μμ

Πρόβλημα

  • Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E40 ή εκπέμπει 4 ηχητικά σήματα / 4 αναλαμπές.  

Ισχύει για 

  • Πλυντήριο στεγνωτήριο (εντοιχισμένο και ελεύθερο)  

Επίλυση 

1. Ελέγξτε ότι έχει κλείσει καλά η πόρτα  

Αν χρειαστεί, πιέστε την πόρτα δυνατά. Θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.  

2. Ελέγξτε αν έχουν παγιδευτεί ρούχα ανάμεσα στο λάστιχο και το γυαλί της πόρτας  

Αν χρειάζεται, αφαιρέστε λίγα ρούχα από τον κάδο πριν ξεκινήσετε πάλι τον κύκλο.  

3. Υπάρχουν πολλά ρούχα στο πλυντήριο (υπερφόρτωση)  

Αν χρειάζεται, αφαιρέστε λίγα ρούχα από τον κάδο πριν ξεκινήσετε πάλι τον κύκλο.  

4. Ελέγξτε τη μηχανική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (αν υπάρχει)  

  • Απενεργοποιήστε τη μηχανική κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα ή παρόμοιο αντικείμενο και δοκιμάστε ξανά.
  • Για αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.


5. Το κλείδωμα πόρτας είναι ελαττωματικό  

Εάν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύουν το πρόβλημα, η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να είναι ελαττωματικό και πρέπει να αντικατασταθεί.

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.       

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος.    

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.