Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E90, E91, E92, E93 ή E94

Τελευταία ενημέρωση 6/12/2019 10:02 πμ

Πρόβλημα

  • Το πλυντήριο στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E90, E91, E92, E93 ή E94. Υποδεικνύει προβλήματα διαμόρφωσης / επικοινωνίας με τα ηλεκτρονικά μέρη.

Ισχύει για

  • Ελεύθερο πλυντήριο στεγνωτήριο
  • Εντοιχιζόμενο πλυντήριο στεγνωτήριο

Επίλυση

1. Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις

Αφαιρέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και έπειτα συνδέστε το πάλι. 

2. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.


Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.