Το στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E20, C2 ή εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα / 2 αναλαμπές

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:41 μμ

Πρόβλημα

  • Το στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος E20, C2 ή εκπέμπει 2 ηχητικά σήματα / 2 αναλαμπές. Υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα αποστράγγισης, αντλίας ή λογισμικού.

Ισχύει για

  • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα
  • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης
  • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

Επίλυση

1. Ελέγξτε αν ο εξωτερικός σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος σωστά σε αγωγό αποχέτευσης (όπου διατίθεται).

  • Για να αδειάσει το νερό απευθείας σε αγωγό, συνδέστε έναν εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης σε ένα στεγνωτήριο συμπύκνωσης.
  • Υπάρχει ένας κόκκινος ή πράσινος σωλήνας στο πάνω μέρος της πίσω πλευράς του στεγνωτηρίου.
  • Θα πρέπει να τον βγάλετε και να τον επεκτείνετε χρησιμοποιώντας ένα άλλο κομμάτι σωλήνα.
  • Το νερό δεν θα ρέει πλέον στο δοχείο νερού, αλλά θα ρέει απευθείας στον αγωγό αποχέτευσης


2. Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει συστραφεί ή είναι φραγμένος ή έχει κουλουριαστεί (όπου διατίθεται).

Για να αποφύγετε τις συστροφές, κοντύνετε το μήκος του σωλήνα, έτσι ώστε να κρέμεται ελεύθερα προς τον αγωγό αποχέτευσης.

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί κωδικός σφάλματος ή διαρροή.

3. Επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις

  • Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά (το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί αν χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη ασφαλείας). 
  • Αφού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ενεργοποιήστε την και επιλέξτε ένα πρόγραμμα.


4. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

Εάν οι παραπάνω προτάσεις δεν σας βοήθησαν να λύσετε το πρόβλημα, συνιστούμε να ζητήσετε μια επίσκεψη από τεχνικό σέρβις.

Σημειώστε τον κωδικό του σφάλματος και δώστε τον όταν ζητήσετε επίσκεψη από τεχνικό. Το πρόβλημα δεν θα λυθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα βοηθήσει τον τεχνικό μας να αναγνωρίσει την αιτία του προβλήματος. 

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.