Το στεγνωτήριο εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος ERR

Τελευταία ενημέρωση 29/2/2024 10:48 πμ

Πρόβλημα

  • Το στεγνωτήριο εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος «Err». Εμφανίζεται όταν γίνεται προσπάθεια αλλαγής ενός κύκλου ή των ρυθμίσεων αφού ο κύκλος έχει ξεκινήσει ή όταν η καθορισμένη επιλογή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον επιλεγμένο κύκλο.

Ισχύει για

  • Στεγνωτήριο εξαγωγής αέρα
  • Στεγνωτήριο συμπύκνωσης
  • Στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας

Επίλυση

1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και τις επιλογές.

Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήστη.

2. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι τελείως κλειστή προτού πατήσετε το κουμπί έναρξης/παύσης στο στεγνωτήριο. Εάν δεν κλείσει τελείως, το κουμπί έναρξης/παύσης θα αναβοσβήσει (στην οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα ERR) και ο κύκλος δεν θα ξεκινήσει.

Η συσκευή δεν θα ξεκινήσει με την πόρτα ανοιχτή.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.