Υπερβολική υγρασία στο δωμάτιο, στους τοίχους και τα παράθυρα όπου έχει εγκατασταθεί το στεγνωτήριο

Τελευταία ενημέρωση 4/12/2019 2:25 μμ

Πρόβλημα:

  • Υπερβολική υγρασία στο δωμάτιο, στους τοίχους και τα παράθυρα όπου έχει εγκατασταθεί το στεγνωτήριο

Ισχύει για:

  • Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας
  • Στεγνωτήρια συμπυκνωτή

Επίλυση:

1. Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να έχει εντοιχιστεί σε κλειστό ντουλάπι χωρίς εξαερισμό.

Το στεγνωτήριο μπορεί να εγκατασταθεί ως ελεύθερη μονάδα ή κάτω από τον πάγκο, με τον κατάλληλο ελεύθερο χώρο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο ξεχωριστό φυλλάδιο εγκατάστασης που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας. 

2. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δωμάτιο με αρκετό ελεύθερο χώρο και καλό εξαερισμό:

Εάν το στεγνωτήριο έχει εγκατασταθεί σε πολύ μικρό δωμάτιο, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης υγροποίησης.

  • Το δωμάτιο θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο (μεγαλύτερο από περίπου 10-12 m2).
  • Τα μικρά δωμάτια ζεσταίνονται πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα εξαιτίας του στεγνωτηρίου και η υγρασία της ατμόσφαιρας υγροποιείται σε επιφάνειες χαμηλότερης θερμοκρασίας.
  • Το πρόβλημα μπορεί να διορθωθεί σε πολλές περιπτώσεις με καλό εξαερισμό, αν ανοίξετε για παράδειγμα ένα παράθυρο ή μια πόρτα κατά τη διαδικασία στεγνώματος.


3. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 35°C.

  • Το στεγνωτήριο εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο και αν η θερμότητα έρθει σε επαφή με κρύους τοίχους, παράθυρα, κ.α., στις κρύες επιφάνειες θα σχηματιστεί υγροποίηση/συμπύκνωση. (Υγροποιείται η υγρασία της ατμόσφαιρας.)
  • Πρέπει να τοποθετήσετε το στεγνωτήριο σε δωμάτιο με θερμοκρασία περίπου 20°C


4. Καθαρίστε τα φίλτρα και το λάστιχο της πόρτας.

Εάν τα φίλτρα και το λάστιχο της πόρτας της συσκευής δεν είναι καθαρά, είναι πιθανό να παράγουν άσκοπα μεγάλη ποσότητα υγρασίας στο δωμάτιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. 

5. Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας για πιθανή βλάβη.

Εάν το λάστιχο της πόρτας παρουσιάζει βλάβη, είναι πιθανό να δημιουργείται άσκοπα μεγάλη ποσότητα υγρασίας στο δωμάτιο

Για να αντικαταστήσετε ένα φθαρμένο λάστιχο πόρτας, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις   

Προειδοποίηση: Δεν συνιστούμε τη χρήση του προϊόντος έως ότου το πρόβλημα διορθωθεί πλήρως. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και μην το συνδέσετε ξανά μέχρι να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να το κάνετε.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.