Απόψυξη ψυγείου/καταψύκτη

Τελευταία ενημέρωση 30/11/2023 8:03 πμ

Θέμα

 • Απόψυξη ψυγείου
 • Απόψυξη καταψύκτη

Σε σχέση με

 • Ψυγείο
 • Καταψύκτης

Επίλυση

Απόψυξη ψυγείου:

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
 2. Αφαιρέστε τα προϊόντα και τα συρτάρια από το εσωτερικό της συσκευής.
 3. Αν περιλαμβάνεται ξύστρα πάγου / κανάλι αποστράγγισης με τη συσκευή σας, φροντίστε να τοποθετήσετε και τον δίσκο αποστράγγισης.
 4. Αποψύξτε τυχόν πάγο που έχει σχηματιστεί με φυσικό τρόπο αφήνοντας την πόρτα ή τις πόρτες ανοιχτές.
 5. Καθαρίστε και σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής σας με ένα νωπό πανί. 
 6. Αφαιρέστε το κανάλι αποστράγγισης και επανατοποθετήστε τα συρτάρια.
 7. Κλείστε τη συσκευή και επανασυνδέστε την παροχή ρεύματος.
 8. Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να φτάσει στη ρυθμισμένη της θερμοκρασία. Απαιτούνται συνήθως 4 έως 6 ώρες.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο που έχει σχηματιστεί. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική ζημιά ή να προκληθεί διαρροή στο σύστημα ψύξης.

Απόψυξη καταψύκτη:

Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν η στρώση πάγου στα πλαϊνά φτάνει σε πάχος τα 10 – 15 mm. Θα είναι ευκολότερο να αποψύξετε τον καταψύκτη όταν είναι άδειος ή όταν περιέχει λίγα πράγματα.

Αφαιρέστε τον πάγο με τον ακόλουθο τρόπο:

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 2. Αφαιρέστε τυχόν τρόφιμα από τον καταψύκτη, τυλίξτε τα σε πολλές στρώσεις χαρτιού και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
 3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, αφαιρέστε το πώμα από την αποστράγγιση και συλλέξτε το νερό σε έναν δίσκο. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη ξύστρα για να αφαιρέσετε γρήγορα τον πάγο.
 4. Όταν έχετε τελειώσει την απόψυξη, σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη σχολαστικά και τοποθετήστε ξανά το πώμα αποστράγγισης.
 5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 6. Ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θερμοκρασία και αφήστε τη συσκευή σε αυτή τη ρύθμιση για δύο με τρεις ώρες.                      
 7. Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα στον καταψύκτη.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για την απόξεση του πάγου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία ή άλλους τεχνητούς τρόπους για να επιταχύνετε την απόψυξη, εκτός αν προτείνονται από τον κατασκευαστή. Αν η θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων αυξηθεί κατά τη διάρκεια της απόψυξης, η διάρκεια ζωής τους ενδέχεται να μειωθεί.

Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη
Βρείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη

Βρείτε οδηγίες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και επιλύστε οποιοδήποτε πρόβλημα για την συσκευή σας .