Δεν βγαίνει πάγος από την παροχή πάγου.

Τελευταία ενημέρωση 28/11/2019 1:23 μμ

Υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτό το πρόβλημα:

Δεν υπάρχει παροχή νερού.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην κεντρική παροχή νερού. Αφήστε επαρκή χρόνο στην παγομηχανή να φτιάξει τον πάγο. Όταν ο πάγος είναι έτοιμος, η παροχή πάγου θα πρέπει να λειτουργεί.

Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι ρυθμισμένη πολύ υψηλά.

Ρυθμίστε τον καταψύκτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία, έτσι ώστε να παράγεται γρήγορα ο πάγος. Όταν ο πάγος είναι έτοιμος, η παροχή πάγου θα πρέπει να λειτουργεί και πάλι.

Η πόρτα για την παροχή πάγου έμεινε ανοιχτή ή φραγμένη για περισσότερα από 4–5 λεπτά.

Ο κινητήρας είναι υπερφορτωμένος. Η ασφάλεια προστασίας από υπερφόρτωση του κινητήρα θα κάνει επαναφορά σε περίπου 3 λεπτά αφότου ελευθερωθεί η πόρτα. Κατόπιν η παροχή πάγου θα ξεκινήσει και πάλι.

Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο πάγος μπορεί να λιώσει και να ξαναπαγώσει γύρω από την οπή εξόδου εξαιτίας της μη συχνής χρήσης της παγομηχανής, των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, ή/και της διακοπής ρεύματος. Αφαιρέστε το δοχείο πάγου, αφήστε το περιεχόμενο να λιώσει και αδειάστε το δοχείο. Καθαρίστε το δοχείο και αφήστε το να στεγνώσει, κατόπιν επανατοποθετήστε το. Όταν ο καινούργιος πάγος είναι έτοιμος, η παροχή πάγου θα πρέπει να λειτουργεί.

Η παροχή πάγου είναι φραγμένη.

Μπορεί να πιαστούν παγάκια μεταξύ της παγομηχανής και του πίσω μέρους του δοχείου πάγου, ή να παγώσουν μαζί, φράσσοντας την παροχή. Σε αυτή την περίπτωση, η αφαίρεση των παγοκύβων που φράσσουν την παροχή θα επιλύσει το πρόβλημα.

Αν η παροχή νερού είναι πιο αργή από ό,τι συνήθως, η φύσιγγα φίλτρου πάγου και νερού μπορεί να είναι φραγμένη ή περιορισμένη. Σε αυτή την περίπτωση, η αντικατάσταση των φίλτρων θα επιλύσει το πρόβλημα.

Αντικατάσταση φίλτρου: πιέστε μέχρι το φίλτρο νερού να μπει στη θέση του (θα πρέπει να ακούσετε δύο κλικ). Το φίλτρο θα πρέπει να είναι επίπεδο με τη συσκευή. Δείτε το εγχειρίδιο χρήστη ή τον σχετικό οδηγό χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες.

Η παγομηχανή μου δεν παρασκευάζει αρκετό πάγο. 

Η παγομηχανή μπορεί να παρασκευάσει 1,8 έως 2,7 kg πάγου την ημέρα.

Αν δεν συμβαίνει αυτό, το φίλτρο πάγου και νερού θα πρέπει να αντικατασταθεί για να επιλυθεί το πρόβλημα. 

Αντικατάσταση φίλτρου: πιέστε μέχρι το φίλτρο νερού να μπει στη θέση του (θα πρέπει να ακούσετε δύο κλικ). Το φίλτρο θα πρέπει να είναι επίπεδο με τη συσκευή. Δείτε το εγχειρίδιο χρήστη ή τον σχετικό οδηγό χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες

Η παγομηχανή δεν σταματά να παρασκευάζει πάγο.

 Η παγομηχανή ελέγχεται από μια ηλεκτρική επαφή, η οποία μπορεί να πιεστεί ακούσια από αντικείμενα στον καταψύκτη. Μετακινήστε τα αντικείμενα που μπορεί να κρατούν πατημένη την επαφή και αφαιρέστε τυχόν παγάκια που έχουν παγώσει μεταξύ τους πάνω από την επαφή. 

Η παγομηχανή μου δεν χωρίζει τα παγάκια. 

Αυτό μπορεί να συμβεί αν η λειτουργία παρασκευής παγοκύβων δεν χρησιμοποιείται συχνά. Αφαιρέστε και κουνήστε το δοχείο πάγου, χωρίζοντας τα παγάκια για να επιλύσετε το πρόβλημα. 

Ο πάγος από την παγομηχανή μου έχει άσχημη οσμή ή γεύση. 

Μπορεί ο πάγος να έχει επηρεαστεί από τη γεύση ή την οσμή από τα αποθηκευμένα τρόφιμα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι καλυμμένα καλά, κατόπιν απορρίψτε τον πάγο και ρυθμίστε την παγομηχανή ώστε να παρασκευάσει καινούργια παρτίδα.

Μπορεί να είναι απαραίτητος ο γενικός καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής αν το πρόβλημα επιμείνει. Δείτε τη σχετική ενότητα του οδηγού χρήσης για συμβουλές σχετικά με τον αποτελεσματικό καθαρισμό.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.