Είναι δύσκολο να μετακινηθούν τα συρτάρια

Τελευταία ενημέρωση 10/7/2020 9:07 πμ

Αυτό το πρόβλημα προκαλείται από τρόφιμα που ακουμπούν στο ράφι πάνω από το συρτάρι ή από τον οδηγό του συρταριού που είναι λερωμένος ή εμποδίζεται.

Καθαρίστε το συρτάρι, τα ροδάκια και τον οδηγό για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Προγραμματισμός Ραντεβού
Προγραμματισμός Ραντεβού

Βρίσκεστε στο μέρος όπου μπορουμε να σας προσφέρουμε επισκευή σταθερή τιμής από τους τεχνικούς της Electrolux.